KHẢO SÁT CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Thực hiện văn bản số 657/SCT-CN ngày 30/5/2022 của Sở Công Thương Ninh Bình về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023. Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch số 50/TTKXC-KC ngày 31/8/2022 về việc khảo sát các đơn vị đăng ký khuyến công địa phương năm 2023. Căn cứ vào Đăng ký đề xuất kinh phí khuyến công địa phương năm 2023 của các Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trong các ngày từ 06/09/2022 đến 08/09/2022, Trung tâm đã phối hợp với phòng Công nghiệp – Sở Công Thương, phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện Kim Sơn, huyện Yên Mô, huyện Hoa Lư, thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan tổ chức khảo sát thực tế tình hình sản xuất, hiện trạng máy móc nhà xưởng tại 22 cơ sở công nghiệp nông thôn, trong đó có 11 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã và 10 hộ kinh doanh.

Ảnh: Khảo sát tại Công ty TNHH Vina Handicrafts

Qua thực tế khảo sát thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ sở CNNT, phần lớn là các cơ sở với quy mô nhỏ lẻ, vốn tích lũy thấp. Qua trao đổi, hầu hết các đơn vị có nhu cầu rất cao về đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và mở rộng sản xuất nhằm thay thế máy móc cũ, công nghệ lạc hậu và kém hiệu quả bằng thiết bị, máy móc tiên tiến, hiện đại đồng thời giảm công lao động, nâng cao năng suất chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gia tăng giá trị trong sản phẩm sau chế biến, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, việc đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại trong sản xuất lại vượt quá khả năng vốn đầu tư, nên các cơ sở, doanh nghiệp rất mong được sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, cũng là tạo bước đệm để cho các cơ sở CNNT có cơ hội bứt phá và phát triển hội nhập.

Trên cơ sở đó Trung tâm sẽ phối hợp với địa phương, doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo quy định pháp luật.

Trương Quốc Bình - Phòng Khuyến Công

Hotline Zalo
Loading...
×