Kết quả thực hiện mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại công ty TNHH MTV Luxer Việt Nam

Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chính là hoạt động nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên liệu, năng lượng và làm giảm việc tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng cho một đơn vị sản phẩm; loại bỏ tối đa các vật liệu độc hại, giảm độc tính của tất cả các dòng thải và chất thải trước khi chúng ra khỏi quá trình sản xuất; làm giảm các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong suốt quá trình sản xuất từ khâu khai thác nguyên liệu thô đến khâu cuối cùng. Sản xuất sạch hơn sẽ làm giảm mức phát sinh chất thải, tiêu thụ nguyên vật liệu, năng lượng và nước, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Khi áp dụng sản xuất sạch hơn vào trong công nghiệp sẽ làm tăng năng suất và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm do sản xuất công nghiệp gây ra, qua đó giảm mức phát sinh chất thải làm cho môi trường sản xuất liên tục được cải thiện và giảm được chi phí khi xử lý môi trường. Việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp sẽ làm tăng lợi thế so sánh, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm của các doanh nghiệp trên thị trường.

Ninh Bình là một trong những tỉnh có nền công nghiệp tương đối phát triển, tuy nhiên lại thiếu các giải pháp quy hoạch, đầu tư đồng bộ về hạ tầng cơ sở. Ý thức bảo vệ môi trường và việc tuân thủ các quy định pháp luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa cao; Đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế, công nghệ sản xuất của loại hình doanh nghiệp này còn ở trình độ thấp nên môi trường trong sản xuất công nghiệp còn nhiều bất cập. Mặt khác, yêu cầu chất lượng các nguồn thải phát thải vào môi trường ngày càng nghiêm ngặt. Điều này là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp tìm hướng đi mới nhằm giảm thiểu chất thải, thông qua tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào và kiểm soát quá trình sản xuất tốt hơn. Sản xuất sạch hơn (SXSH) là công cụ hữu hiệu giải quyết tốt bài toán này. Sản xuất sạch hơn đã được thực hiện tại Việt Nam từ những năm 1990 thông qua các dự án tài trợ từ nước ngoài. Các dự án này đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực kinh tế, môi trường và xã hội.

Nâng cao nhận thức và triển khai hỗ trợ áp dụng SXSH cho các đơn vị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thất thoát lãng phí, giảm phát thải ra môi trường và cải thiện điều kiện môi trường cho khu vực là cần thiết và cần được triển khai sớm. Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức về SXSH và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng SXSH còn góp phần đáp ứng được mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030.

Hiện nay số lượng doanh nghiệp có nhận thức và triển khai áp dụng SXSH ở Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng còn rất khiêm tốn do nhiều nguyên nhân. Việc triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng SXSH cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thất thoát lãng phí, giảm phát thải ra môi trường và cải thiện điều kiện môi trường cho khu vực là rất cần thiết và cần được triển khai sớm.

Mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại Công ty TNHH MTV Luxer Việt Nam

 

Thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2023 và Quyết định số 100/QĐ-TTKXC ngày 03/11/2023 của Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình về việc phê duyệt hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Được sự đồng ý của Sở Công Thương Ninh Bình, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Luxer Việt Nam tổ chức thành công hội nghị giới thiệu mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Luxer Việt Nam, ngõ 171, đường Lê Thái Tổ, phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình. Hội nghị Giới thiệu mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và nghiệm thu cơ sở trước sự tham gia, chứng kiến của hơn 30 đại biểu gồm đại điện Sở Công Thương Ninh Bình, đại diện Sở Tài Chính, đại diện phòng Kinh tế thành phố Ninh Bình, đại diện Trung tâm Khuyến công XTTM và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình, các đối tác của Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

Việc áp dụng đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giúp Công ty đẩy nhanh năng suất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thất thoát năng lượng, giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện môi trường trong sản xuất công nghiệp. Từ việc đổi mới thiết bị tạo ra sản phẩm chất lượng góp phần làm tăng thêm uy tín, thương hiệu của Công ty trên thị trường, qua đó gia tăng được các đơn hàng có giá trị cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động cũng như đẩy mạnh được sự phát triển bền vững cho Công ty. Tạo ra việc làm ổn định cho 125 lao động tại địa phương với mức lương thu nhập bình quân là 8,2 triệu đồng/người/tháng. Tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới máy móc thiết bị trong sản xuất.

Hoàng Tiến Hà - Phòng Khuyến công

Hotline Zalo
Loading...
×