HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2023

Thực hiện chương trình công nghiệp hỗ trợ năm 2023, ngày 30/9 và 18/10/2022, Sở Công Thương đã kiện toàn Hội đồng thẩm định các đề án thuộc chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Ninh Bình năm 2023. Thành phần gồm có: Đại diện Sở công thương Ninh Bình, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở khoa học và công nghệ, Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp cùng chuyên gia trong lĩnh vực và đại diện Lãnh đạo của 4 công ty gồm: Công ty CP In và Văn hóa phẩm Ninh Bình, đại diện Lãnh đạo Công ty CP Hợp kim sắt Tân An, đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Xây lắp và Bảo dưỡng cơ điện Khánh Ngọc và đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Công nghiệp & Dịch vụ Bình Minh.

Thẩm định các đề án công nghiệp hỗ trợ năm 2023, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong tỉnh phát triển sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu của nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước.

Hội nghị thẩm định đề án công nghiệp hỗ trợ 2023

Hội nghị diễn ra đúng tiến độ với kết quả 100% các thành viên trong Hội đồng thẩm định đều nhất trí cao với nội dung đề án của các doanh nghiệp và đề nghị các đề án đã đạt có chỉnh sửa.

Đồng chí Bùi Quang Hưng - chủ tịch hội đồng, Phó giám đốc Sở công thương kết luận tại cuộc họp: Đề án Đạt có chỉnh sửa và yêu cầu các công ty hoàn thiện lại đề án theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định. Hội nghị thành công, là bước tiến thúc đẩy phát triển chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đỗ Thị Thùy Linh - Phòng Tư Vấn

Hotline Zalo
Loading...
×