HỖ TRỢ TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2023

Thực hiện nội dung Chương trình hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2023, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp đã phối hợp với Viện hóa học công nghiệp Việt Nam hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn cho 4 đơn vị trên địa bàn các huyện Yên Mô, Kim Sơn, Hoa Lư.

          Đề án “Hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn” của Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và triển khai hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thất thoát, giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường và cải thiện môi trường trong sản xuất.

 

(Đo chất lượng không khí tại khu sản xuất của Công ty TNHH MTV Luser Việt Nam)

          Hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn sau khi được triển khai sẽ giúp các đơn vị đánh giá được tình hình sản xuất của đơn vị mình, lựa chọn được những giải pháp sản xuất sạch hơn tối ưu nhất. Từ đó, đưa ra các giải pháp để thay thế nguyên, nhiên vật liệu hoặc đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất giúp các đơn vị sản xuất đạt được hiệu quả cao.

                                                                             Hoàng Tiến Hà – P.Khuyến công

Hotline Zalo
Loading...
×