ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH LÀM VIỆC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Ngày 14/5/2021, Thực hiện theo văn bản UBND tỉnh tại văn bản số 238/UNBD-VP6 ngày 11/5/2021 về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 và báo cáo tình báo cáo về tình hình phòng chống Covid-19 tại doanh nghiệp có số lượng lao động lớn. Sở Công Thương Ninh Bình đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp do đồng chí Bùi Quang Hưng – Phó giám đốc làm trưởng đoàn cùng đại diện phòng chuyên môn Sở, lãnh đạo Trung tâm Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo Sở Công Thương đã có buổi làm việc với doanh nghiệp để trao đổi các nội dung liên quan đến việc kiểm tra đánh giá thực trạng việc triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh của doanh nghiệp. Hiện nay tình hình dịch bênh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

        Để chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, kịp thời ngăn chặn lây lan trong cộng đồng cũng như tại các doanh nghiệp trong các CCN, Sở công thương yêu cầu các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn trong các CCN tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, các ngành có liên quan và Sở Công thương.

 

Hotline Zalo
Loading...
×