Công Tác Thu Hút Nhà Đầu Tư Vào Các Cụm Công Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh: Một Năm Nhìn Lại

Theo quy hoạch phát triển Cụm Công nghiệp Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt, toàn tỉnh có 25 Cụm Công nghiệp, diện tích quy hoạch 946,3 ha.

Năm 2018, đã thu hút được 10 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đăng ký 1.909,1 tỷ đồng, diện tích đã cho thuê 26,69ha. Như vậy đến nay các cụm công nghiệp đã thu hút 170 dự án (trong đó có 75 dự án là của các doanh nghiệp, 95 dự án của các hộ sản xuất) với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 11.056,5 tỷ đồng, tổng số lượng lao động đăng ký trong các dự án là 44.600 lao động. Doanh thu của các dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong CCN năm 2018 đạt 5.360 tỷ đồng. Nộp ngân sách năm 2018 ước đạt 85 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh năm qua đã có 04 cụm công nghiệp thu hút được các doanh nghiệp thực hiện đầu tư kinh doanh hạ tầng là CCN Khánh Hải I, Khánh Hải II, Gia Lập, Văn Phong.

(Ảnh hoạt động sản xuất trong Cụm công nghiệp Gia Vân)

Ngoài ra trong năm 2018 Trung tâm đã thẩm định 21 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh xin đầu tư vào các CCN: Đồng Hướng, Gia Phú, Gia Vân, Văn Phong, Cầu Yên. Triển khai dẫn 36 nhà đầu tư trong và ngoài nước đi khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào cụm công nghiệp Khánh Thượng, Gia Phú và các cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Triển khai hoàn thiện cơ sở pháp lý về môi trường đối với 03/07 cụm công nghiệp từ các huyện chuyển về Trung tâm quản lý. Hoàn thành in bổ sung bộ ấn phẩm giới thiệu về 25 cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển, bộ ấn phẩm giới thiệu Quy hoạch chi tiết các CCN cho các nhà đầu tư. Hoàn thành việc xây dựng phóng sự tài liệu về thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

(Ảnh dẫn nhà đầu tư đi khảo sát Cụm công nghiệp Khánh Thượng)

Nhìn chung một số doanh nghiệp và cơ sở sản xuất - kinh doanh trong CCN đã duy trì hoạt động hiệu quả, làm tốt nghĩa vụ đối với ngân sách và tăng thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp, các nhà máy sản xuất hoạt động trong cụm công nghiệp đã linh hoạt điều tiết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, từ đó duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, một số sản phẩm công nghiệp như sản xuất linh kiện ô tô, và sản xuất thiết bị điện tử, sản xuất giày da... Có mức tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Công nghiệp toàn tỉnh. Bên cạnh đó một số dự án sau thời gian đầu tư đã đi vào sản xuất như các nhà máy sản xuất, sản xuất linh kiện điện tử Công ty TNHH Sanico Việt Nam, sản xuất linh kiện điện tử và các sản phẩm khác từ cao su Công ty TNHH Gorio, sản xuất ống xả - linh kiện ống xả ô tô Công ty TNHH Sejung Việt Nam, với tổng số khoảng 1025 người lao động  góp phần tạo và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. Hoạt động của một số CCN làng nghề đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn và bảo vệ môi trường, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương. Các dự án đầu tư trong CCN đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, giúp cho nghề truyền thống sản xuất gỗ mỹ nghệ, đá mỹ nghệ tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại khó khăn như một số CCN trên địa bàn còn chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường của toàn CCN gây khó khăn khi thu hút đầu tư. Một số CCN chưa thực hiện đúng trình tự để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN như chưa lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết, chưa thực hiện tốt các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nên đa số CCN mới chỉ xây dựng hệ thống công trình giao thông nội bộ, thiếu hạ tầng dùng chung của CCN như cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện, cây xanh, chiếu sáng công cộng, thông tin nội bộ, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của CCN.

Trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục thực hiện công tác dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đi khảo sát tình hình thực tế, tìm kiếm địa điểm đầu tư tại các CCN. Bên cạnh đó sẽ tổ chức kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp qua đó nắm được những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp từ các nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn ngoài ngân sách của các nhà đầu tư trong và ngoài nước; các dự án thứ cấp đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực ô tô, điện tử, may mặc... Tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh bảo vệ môi trường trong các CCN, khẩn trương hoàn thiện các quy định về môi trường đối với các cụm công nghiệp do Trung tâm làm chủ đầu tư.

Đinh Đạt - TTCCN

Hotline Zalo
Loading...
×