ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CHO CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Thực hiện Hợp đồng tuyên truyền số 12/HĐTT-2022 về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Ninh Bình năm 2022 được ký kết giữa Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp và Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình. Vào lúc 21h20 ngày 7/6/2022 Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình đã thực hiện phóng sự CNHT với chủ đề: Đào tạo lao động cho công nghiệp hỗ trợ.

Tìm kiếm, đào tạo lao động trong công tác phát triển CNHT có vai trò quan trọng, là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong những đòi hỏi cấp thiết là phải có được nguồn nhân lực đủ mạnh cả về lượng và chất, do vậy chính sách đào tạo nguồn nhân lực nói chung và chính sách tài chính phục vụ cho đào tạo nguồn nhân lực cần được quan tâm.

Để có được đội ngũ lao động phục vụ sản xuất trong ngành CNHT là nhờ sự quan tâm của Chính phủ, của Tỉnh đã có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, liên doanh, liên kết để xây dựng các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm CNHT.

Phóng sự Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình

Quá trình đào tạo nghề sẽ tạo ra một lực lượng lao động có tay nghề cao và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần đào tạo được nguồn nhân lực CNHT đa dạng, vững chắc, phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh và của đất nước phát triển./.

                                        Đỗ Thị Thùy Linh - Phòng Tư Vấn

 

Hotline Zalo
Loading...
×