Đảng ủy Sở công thương tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐUK ngày 23/11/2022 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sáng ngày 29/11/2022 Đảng ủy Sở công thương đã tổ chức hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tại Hội trường tầng 3 Sở Công thương (tiếp sóng của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình).

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở Công thương.

Sở Công thương Ninh Bình tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số

Hội nghị đã được nghe những nội dung chính của Nghị quyết, Chương trình Hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Chương trình Hành động của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW; các đại biểu tham luận bàn về giải pháp quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW.

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng như trong phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng để

sớm đưa Nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tại điểm cầu Sở công thương, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đã nghiêm túc lắng nghe, quán triệt các nội dung được truyền đạt tại Hội nghị, góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra của cơ quan.

Người viết: Bùi Thị Thúy Nga

Hotline Zalo
Loading...
×