Đảng uỷ Sở Công thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 17/01/2022, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thịnh Đức Tiền – Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Đồng chí Hoàng Trung Kiên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương

phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, Đảng ủy Sở Công Thương đã triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng; tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 và hội nghị học tập quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nghiêm túc, đúng quy định; làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo sát sao các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia xây dựng tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn, chủ động bám sát chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu được UBND tỉnh giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số chương trình, hoạt động của Ngành không triển khai thực hiện được theo kế hoạch đề ra. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, Đảng ủy Sở Công Thương cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại như: Nội dung sinh hoạt Chi bộ còn nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn, công tác đánh giá nhiệm vụ đảng viên được phân công còn chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên chưa chủ động trong công tác tham mưu.

Đảng 2021.1.jpg

Đồng chí Thịnh Đức Tiền – Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thịnh Đức Tiền đã đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Sở Công Thương đạt được trong năm 2021. Năm 2022, Đảng ủy Sở Công Thương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa các cuộc kiểm tra, giám sát; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc Sở Công Thương Hoàng Trung Kiên đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, đồng chí yêu cầu bước sang năm 2022 toàn Đảng bộ Sở phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thu Huyền – Phòng Hành chính

Hotline Zalo
Loading...
×