Đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ bình ổn giá thị trường hàng hóa tỉnh Ninh Bình dịp tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký tham gia chương trình Bình ổn giá tết 2021

 

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 21 về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại & Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình thông báo tới các đơn vị doanh nghiệp trong  tỉnh có nhu cầu tham gia chương trình Bình ổn giá Tết Tân Sửu 2021 đăng ký  gửi về Trung tâm trước ngày 12/01/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Công thương.

B

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông Trần Đại Nghĩa - Trưởng phòng Xúc tiến thương mại

DĐ:0915408241   ĐT/Fax02293.883370

Email: xttmnb@gmail.com

Phạm Mỹ Linh – Phòng Xúc tiến thương mại

 

Hotline Zalo
Loading...
×