Đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ bình ổn giá thị trường hàng hóa tỉnh Ninh Bình dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2023;

Thực hiện Chương trình XTTM năm 2023, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại & Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình triển khai đề án “Hỗ trợ bình ổn giá thị trường hàng hóa tỉnh Ninh Bình dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023”. Cụ thể các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu tham gia chương trình Hỗ trợ bình ổn giá thị trường hàng hóa tỉnh Ninh Bình dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 và đáp ứng các điều kiện theo quy định của chương trình theo nội dung đề án gửi đăng ký (tải tại đây) về Trung tâm Khuyến công XTTM & Phát triển cụm công nghiệp trước ngày 26/12/2022 để tổng hợp, xây dựng đề án chi tiết triển khai thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông Trần Đại Nghĩa - Trưởng phòng Xúc tiến thương mại;

Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình; DĐ:0913292406; Fax 02293.883370; Email: xttmnb@gmail.com.

Phạm Mỹ Linh - Phòng XTTM

Hotline Zalo
Loading...
×