Cụm Công Nghiệp Gia Vân - Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457

Bản đồ Thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Gia Vân.

 

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Gia Vân

Địa điểm

Xã Gia Vân, huyện Gia Viễn

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha)

50 ha

Loại đất

Đất nông nghiệp

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các dự án như giày da (không bao gồm công đoạn thuộc da), điện tử.

Tỷ lệ lấp đầy (%)

83 %

Số dự án đang hoạt động

1 dự án

Tổng vốn đăng ký đầu tư

955 tỷ đồng

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Gia Vân

- Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 18/1/2016 của UBND tỉnh  về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN Gia Vân (30 ha)

- Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 20 ha CCN Gia Vân và khu phụ trợ (20 ha)

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

Công ty cổ phần đầu tư  phát triển khu công nghiệp quốc tế (triển khai 20 ha)

Công ty TNHH Thiên Phú (triển khai 30 ha)

Số lao động (đăng ký theo dự án)

6.500 người

Hotline Zalo
Loading...
×