Cụm Công Nghiệp Đồng Hướng

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Đồng Hướng

Địa điểm

Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha)

67,12 ha

Loại đất

Đất nông nghiệp

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các loại hình dự án về thủ công mỹ nghệ, may mặc, chế biến thức ăn, lương thực, cơ khí sửa chữa.

Tỷ lệ lấp đầy (%)

Đã triển khai và lấp đầy giai đoạn 1 với diện tích 17,1 ha

 

Diện tích còn lại có thể cho thuê

50 ha

Số dự án đang hoạt động

9 dự án

Tổng vốn đăng ký đầu tư

410 tỷ đồng

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 2895/QĐ-UB ngày 24/11/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt lại quy hoạch chi tiết CCN Đồng Hướng huyện Kim Sơn

- Quyết định thành lập số 477/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh.

- Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất tại một số vị trí khu A

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

 

Số lao động (đăng ký theo dự án)

6.050 người

Hotline Zalo
Loading...
×