CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TỈNH NINH BÌNH TIẾP CẬN VÀO CHUỐI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Với những cơ chế chính sách phù hợp trong những năm qua, phát triển công nghiệp hỗ trợ được xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của tỉnh, phù hợp bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay. Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Ninh Bình được quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, Ninh Bình đã tập trung nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, nâng cao được năng lực cạnh tranh để tiếp cận gần hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo hợp đồng tuyên truyền số 21/HĐTT-2021 về Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Ninh Bình năm 2021. Ngày 07/12/2021 Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan đến các hoạt động công nghiệp hỗ trợ trên phương tiện thông tin đại chúng số tiếp theo. Nhằm thúc đẩy phát triển Công nghiệp hỗ trợ, giúp cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh tiếp cận gần hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Tỉnh theo quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Thêm vào đó, để tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nghị quyết số 07-NQ/BCSĐ ngày 13/2/2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. 

 

 

         Phóng sự Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình

        

Tỉnh Ninh Bình có nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là các ngành có tiềm năng xuất khẩu như sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử, dệt may, da giày, cơ khí. Để phát triển được những ngành này cần có lộ trình dài, trong đó chú trọng 4 yếu tố quang trọng là nguồn nhân lực, công nghệ, tài chính và hệ thống phân phối. Thực tế cho thấy, khi có chính sách và chiến lược phát triển hợp lý sẽ khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó giúp nâng cao khả năng sản xuất của mỗi doanh nghiệp và của cả ngành Công nghiệp hỗ trợ Ninh Bình trong thời gian tới đây.

                                                         Đỗ Thị Thùy Linh -    Phòng Tư Vấn

                                                                   

Hotline Zalo
Loading...
×