Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Trung tâm khuyến công XTTM và PT cụm CN Ninh Bình.

Chi tiết xem tại đây

Hotline Zalo
Loading...
×