Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Trung tâm khuyến công XTTM và PT cụm CN Ninh Bình.

Chi tiết xem tại đây

Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020:

Xem tại đây

Hotline Zalo
Loading...
×