Cơ hội đầu tư tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cùng với sự phát triển chung của các khu công nghiệp, các Cụm công nghiệp cả nước, các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đóng góp vào việc tăng trưởng ngành sản xuất công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của nền kinh tế, công nghiệp tỉnh nhà qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sản xuất sạch hơn; đồng thời góp phần giải quyết công ăn, việc làm cho lao động địa phương. Tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút các Chủ đầu tư hạ tầng và các Nhà đầu tư thứ cấp vào các Cụm công nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ có tiềm năng, lợi thế, như sản xuất linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, các làng nghề... Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn các cụm công nghiệp của tỉnh ngày càng được cải thiện, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài có năng lực đến tìm hiểu và đầu tư vào cụm công nghiệp, chất lượng các dự án đầu tư được có chọn lọc và nâng cao.

(Tham quan thực địa tại Cụm công nghiệp Mai Sơn phần mở rộng)

Với chức năng quản lý nhà nước về cụm công nghiệp, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển Cụm công nghiệp Ninh Bình luôn chủ động trong việc tiếp xúc thu hút các Nhà đầu tư hạ tầng các Dự án phù hợp với định hướng thu hút của tỉnh vào đầu tư trong các Cụm công nghiệp trên địa bàn. Trung tâm đã giới thiệu đến các Nhà đầu tư tiếp cận các vị trí đầu tư, giúp các Nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các quy định, các chính sách ưu đãi của Nhà nước và chính sách của tỉnh Ninh Bình đối với các cụm công nghiệp trong tỉnh. Đầu tháng 10 vừa qua Trung tâm đã có buổi làm việc và dẫn một số Nhà đầu tư đi tìm hiểu, khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tại các cụm công nghiệp Ninh Vân, Ninh Phong và Mai Sơn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bùi Tuấn Sơn – Phòng PT cụm công nghiệp

Hotline Zalo
Loading...
×