Chính Sách Ưu Đãi Chung Của Tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình cũng là tỉnh thực hiện tốt Đề án cải cách hành chính của Chính phủ, là địa phương điển hình trong việc thực hiện tốt chủ trương “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, giải quyết các thủ tục hành chính bằng cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. Ninh Bình đã ban hành các chính sách ưu đãi, cụ thể:
- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh Nihn Bình.
- Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” đối với các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hotline Zalo
Loading...
×