Chi bộ Khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp tổ chức sinh hoạt chủ đề công tác năm 2023 của BCH Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất”

Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK ngày 06/01/2023 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 167-KH/ĐU ngày 16/01/2023 của Đảng uỷ Sở Công Thương về triển khai thực hiện Chủ để công tác năm 2023 của BCH Đảng bộ tỉnh Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất

Ngày 23/02/2023, Chi bộ Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề chủ đề công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất với sự tham gia đầy đủ của cán bộ, Đảng viên, viên chức người lao động Trung tâm.

Toàn cảnh Hội nghị học tập Chủ để công tác năm 2023

Tại Hội nghị đồng chí Bí thư chi bộ đã thông qua chương trình, quán triệt mục đích, yêu cầu nội dung của Hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – Phó Bí thư chi trình bày   nội dung thực hiện chủ đề tại Kế hoạch số 167-KH/ĐU ngày 16/01/2023 của Đảng uỷ Sở Công Thương. Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến tham luận của các phòng chuyên môn đưa ra các giải pháp về: Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và hiệu quả thực chất trong thực thi công vụ.

Tiếp theo, đồng chí Vũ Văn Hưng- Bí thư chi bộ trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Chi bộ với những nội dung trọng tâm, đột phá về kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Bản dự thảokế hoạch đã được đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động có mặt tại hội nghị hưởng ứng nhiệt tình và nhất trí thực hiện.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ tiếp thu các ý kiến, đồng thời yêu cầu từng đảng viên, viên chức, người lao động tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy./.

Đinh Hương – phòng hành chính

Hotline Zalo
Loading...
×